Vilkyškių katalikų bažnyčia


Vilkyškių katalikų bažnyčia

Po antrojo pasaulinio karo, pasikeitus gyventojų sudėčiai krašte, ėmė dominuoti katalikų tikėjimo žmonės. Vilkyškių miestelyje 1958 metais buvusiame gyvenamame name buvo įsteigta katalikų bažnyčia. Šiuo metu pastatas suremontuotas, pilnai pritaikytas bažnyčios reikmėms. Šalia stovi parapijos namai.

Puslapis "Vilkyškių katalikų bažnyčia" atnaujintas 2020-03-18