Vilkyškių dvaras


Vilkyškių dvaras

Vilkyškių dvaras įkurtas 1628 m. Jis tapo pagrindine miestelio struktūros dalimi. Yra išlikę penki dvaro sodybos pastatai: gyvenamasis namas, svečių, darbininkų namai, arklidės, svirnas. Ant kalvelės, miestelio centre, stovi dvaro, rūmai, statyti istorizmo  stiliumi, suremontuoti 2014 m. Šiame pastate įsikūrusi seniūnija ir kitos administracinės įstaigos. Išlikęs stilingas, svirno pastatas, būdingas visų Mažosios Lietuvos stambesnių ūkinių vienetų sodyboms. Restauruotos  dvaro arklidės rodo buvus stambų ūkį ir daug dėmesio skirto dvare augintiems arkliams.

 

 

Puslapis "Vilkyškių dvaras" atnaujintas 2020-03-18