Šereiklaukio archeologinis kompleksas


Šereiklaukio archeologinis kompleksas

Tai įspūdingas skalvių genties gyvavimo laikotarpio kompleksas. Apie narsų vadą Šereiką yra išlikusių istorinių žinių „Sakmėje apie skalvių didvyrį Sareiką (Šereiką)“. Manoma, kad ant Šereiklaukio piliakalnio, prie Nemuno ir Jūros upių santakos, yra stovėjusi gynybinė pilis, kurioje žuvo paskutinis skalvių genties vadas Šereika.  XX – XXI   a. archeologiniai tyrimai patvirtino komplekso didybę: du piliakalniai, trys gyvenvietės ir du kapinynai. Šereiklaukio piliakalnis dėl galingų įtvirtinimų datuojamas XIII a. Šiaurės rytuose rasta papėdės gyvenvietė , kuri pagal padavimus vadinama Sidabrakalniu. Šiaurėje lokalizuotas kapinynas, vadinamas Milžinkapiu. Šalia jo yra buvusi  I – XIII a. gyvenvietė. Greta yra dar vienas kapinynas, kuriame surasta  devyniolika  V- VII a. kapaviečių.

Šereiklaukio piliakalnis                                                     Milžinkapis

Puslapis "Šereiklaukio archeologinis kompleksas" atnaujintas 2020-03-18