Raudondvario dvaras


Raudondvaris

Buvęs stambus  ūkinis vienetas. Dvarelyje auginti galvijai. Po antrojo karo pastatai buvo nugriauti, pastatytos fermos ir kiti beverčiai statiniai, sunyko parkas ir jo alėjos. Išlikęs tik  siloso bokštas ir raudonų plytų, tinkuotas, tradicinės architektūros kuklus gyvenamasis namas, kurio stogas po karo uždengtas šiferiu, pakeistos tradicinės dvivėrės durys , o naujosios nudažytos nebūdinga kraštui spalva.

Puslapis "Raudondvario dvaras" atnaujintas 2020-03-18