Paslaugos


 

Saugomų teritorijų direkcijų atitinkamose srityse vykdoma veikla

                        Paslaugų teikimo taisyklės

Rambyno regioninio parko direkcijos specialistai teikia administracines ir kitas paslaugas:

 Administracinės paslaugos:

 1.Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas, aprašymas, schema

 2. Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas, aprašymas, schema

 3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „ Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „ Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimas, aprašymas, schema

 4. Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas, aprašymas, schema

 5. Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vietos derinimas, aprašymas, schema

 6. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „ Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas, aprašymas, schema

 7. Pažymos apie leidimą miškui įveisti „ Natura 2000“ teritorijoje išdavimas, aprašymas, schema,

 8. Prašymas organizuoti renginį, 

 9. Prašymas atlikti mokslinius tyrinėjimus.

 Kitos paslaugos:

 1.Gido paslauga po Rambyno regioninį parką,

 2.Informacinių leidinių ir suvenyrų platinimas,

 3.Paslaugų kainos

Puslapis "Paslaugos" atnaujintas 2020-07-31