Natura 2000 teritorijos


NATURA 2000 teritorijos

Natura 2000 yra Europos Sąjungoje esantis saugomų teritorijų tinklas. Jis įkurtas 1992 metais, įgyvendinant Buveinių ir Paukščių direktyvas. Šiuo metu Natura 2000 užima beveik 18 % ES sausumos ploto.  Vietovės, kuriose aptinkamos Buveinių direktyvose minimos rūšys vadinamos BAST (buveinių apsaugai svarbios teritorijos), o vietovės, kuriose aptinkamos Paukščių direktyvose minimos rūšys vadinamos PAST (paukščių apsaugai svarbios teritorijos).  Vietovių tinkamumas turi būti peržiūrimas ir patvirtinamas Europos Komisijos. Įteisintų teritorijų apsauga rūpinasi pačios valstybės. Finansavimas gali būti iš dalies dengiamas LIFE-Nature ar kitų programų lėšomis.

Rambyno regioninio parko teritorijoje yra trys BAST teritorijos tai, Šereiklaukio miškas , Ragainės vingis, Nemuno upė Rambyno regioniniame parke, kuriose saugomos 8 tipų miškų, 4 tipų pievų ir 1 tipo pelkių buveinių, o taip pat šneiderio kirmvabalis, baltijos lašiša, kartuolė, paprastasis kirtiklis, salatis, upinė nėgė, ūdra.

 Taip pat Rambyno regioninio parko direkcija prižiūri tris BAST teritorijas ir dvi PAST teritorijas  , kurios yra už parko teritorijos ribų.

Šereiklaukio miškas (LTSIU0004), teisinis statusas suteiktas 2004-12-01, LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039), saugoma: 9010, Vakarų taiga; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 9160, Skroblynai; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; 9190, Sausieji ąžuolynai; 91D0, Pelkiniai miškai; 91E0, Aliuviniai miškai; Šneiderio kirmvabalis, plotas: 1480.5 ha.

Ragaines vingis( LTSIU0003), teisinis statusas suteiktas 2004-12-01, LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039), saugoma: 6210 Stepinės pievos (18,78ha); 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai(23,17 ha); 6450 Aliuvinės pievos(107,69 ha); 6510 Šienaujamos mezofitų pievos (515,54 ha). Teritorijos  plotas: 688.8 ha iš jos europinės svarbos buveinės užima 665,18ha.

Nemuno upė Rambyno regioniniame parke ( LTSIU0015), teisinis statusas suteiktas 2006-11-19, LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039), saugoma: Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė. Plotas: 213.9 ha.

Žemėlapis

Puslapis "Natura 2000 teritorijos" atnaujintas 2020-07-31