Lėšų panaudojimas


Informacija apie lėšų, 2018 metais gautų už  valstybinio parko lankytojų bilietus,  panaudojimą

 

2018 metais Rambyno regioninio parko  lankytojai   įsigijo lankytojo bilietų už 832 eurų.

Lėšos panaudotos tais pačiais 2018 metais:   parko teritorijos priežiūrai, renginių organizavimui  bei visuomenei skirto laikraščio „Rambynas“  vieno numerio 1000 egz. tiražu išleidimui.

Puslapis "Lėšų panaudojimas" atnaujintas 2019-08-06