Lėšų panaudojimas


Informacija apie lėšų, 2016 metais gautų už  valstybinio parko lankytojų bilietus,  panaudojimą

 

2016 metais Rambyno regioninio parko  lankytojai   įsigijo lankytojo bilietų už 1016 eurų.

Dalis lėšų  (549 eurai) panaudota tais pačiais 2016 metais:   gamtos paminklo „Raganų eglė“ priežiūrai bei visuomenei skirto laikraščio „Rambynas“  vieno numerio 1000 egz. tiražu išleidimui.

Likusią sumą   (467 eurus) planuojama panaudoti 2017 metais. 

Puslapis "Lėšų panaudojimas" atnaujintas 2018-06-08