Kapinės


Rambyno regioninio parko teritorijoje yra išlikę nemažai senųjų kapinių: Bitėnų-Užbičių, Bitėnų – Šilėnų, Bardėnų, Lumpėnų, Vilkyškių, Opstainių, Keleriškių, Šereiklaukio.  Kai kurios iš jų yra negrįžtamai sunykę, kai kurios labai suniokotos lobių ir metalo ieškotojų. Dalį kapinių pavyko išsaugoti ir sutvarkyti.

Pavyzdingai tvarkomos Bitėnų – Užbičių kapinės. Jos vadinamos Mažosios Lietuvos panteonu. Šios kapinės – iškilių Mažosios Lietuvos veikėjų -Martyno Jankaus ir dalies jo šeimos narių, Viliaus Storosto – Vydūno, Jono Vanagaičio, Valterio – Kristupo Banaičio, Valterio Didžio, Elenos Grigolaitytės amžinojo poilsio vieta. Martyno Jankaus ir Vydūno kapai yra įtraukti į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą.

Martyno Jankaus vaikaitės – Evos Jankus – Gerola iniciatyva ir lėšomis sutvarkytos Bitėnų – Šilėnų kapinės. Jose stovi skulptoriaus Algirdo Boso skulptūra „Prūsų Lietuvos ainiams atminti“. Bardėnų kapines tvarko ir prižiūri Bardinų užkardos pasienio pareigūnai. Vilkyškių, Lumpėnų kapines tvarko seniūnijų darbuotojai. Šereiklaukio kaime yra išlikusios dvariškių kapinės, į kurias veda 2,5 km. speciali tiesi alėja, apsodinta uosiais, liepomis. Ta vieta vadinama Koplyčkalniu. Deja, neliko koplytėlės, sunyko dalis kapų, tačiau Šereiklaukio kaimo bendruomenė pasiryžo Koplyčkalnį tvarkyti ir prižiūrėti.

Parko teritorijoje esančiose kapinėse yra išlikusių tradicinių metalinių ir betoninių kryžių, kapų apvadų. Kapinėse dar yra puikių, Mažosios Lietuvos kalvius reprezentuojančių, darbų pavyzdžių – kaltiniai kryžiai, subtilia ornamentika puoštos tvorelės, yra įskaitomų epitafijų.

                         Tradicinis lietuvininkų kryžius                                       Bitėnų- Užbičių kapinių vartai

                          Bitėnų – Šilėnų kapinėse


Puslapis "Kapinės" atnaujintas 2020-03-18