Hidrografinis tinklas


Teritorija priklauso Nemuno baseinui (ilgis 937,4 km, plotas 81200 km2, užima 72% Lietuvos teritorijos). Lietuvos teritorija upė teka 475 km, jų 17,3 km tenka sienai su Baltarusija ir 98,7 km – su Rusija (Karaliaučiaus sritimi). Nemuno gylis iki 5 m, vagos plotis iki 500 m. Srovės greitis 1 - 2 m/s. Vandens vidutinė mėnesio temperatūra dažniausiai yra 1-2°C žemesnė nei atitinkamo mėnesio oro temperatūra. Šereitlaukio miškas yra šalia Nemuno pralaužtinėje slėnio atkarpoje, dešiniajame krante. Teritorija ribojasi su Merguvos ežero (3,2 km ilgio; vidutiniškai 0,12 km pločio; 0,384 km2 ploto) – senvage, kuri telkšo beveik lygiagrečiai Nemunui ir šiauriniu galu tebesijungia su juo. Į minėtąją senvagę įteka upeliukai, kurie yra įdomūs tuo, kad pasislepia po smėlio kalvomis. Be minėtos senvagės yra Bitežerio (apie 14 ha) bei mažesni Bevardžio ir Juodežerio (2 ha) senvaginiai ežerai. Čia gausu ir mažesnių nuo 0,1 ha iki 2,0 ha ežeriukų. Į Bitežerį ir Juodežerį tekantys Upeliai daugiausia prasideda iš šaltinių ir suteka į pievose iškastus kanalus.

 

 

Puslapis "Hidrografinis tinklas" atnaujintas 2020-03-18