Direktoriaus strateginiai tikslai


Rambyno regioninio parko direktoriaus strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai

Strateginiai tikslai:

  1. Užtikrinti Rambyno regioninio parko kraštovaizdžio kompleksų, miško ir pievų biocenozių, gamtinių bei Mažosios Lietuvos kultūros paveldo vertybių  apsaugą, gamtinės ekosistemos stabilumą,  savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimą tiek parke, tiek direkcijai priskirtose teritorijose.
  2. Sudaryti sąlygas parko vertybių pažinimui.
  3. Telkti visuomenę parko  vertybių išsaugojimui

Pagrindiniai 2020 metų veiklos uždaviniai:

  1. Pagerinti sąlygas lankymui Rambyno kraštovaizdžio ir Šereiklaukio architektūriniame draustiniuose
  2. Užtikrinti parko vertybių apsaugą per prevencinės veiklos vykdymą.
  3. Užtikrinti parko tvarkomų teritorijų ir objektų gerą būklę.
  4. Surinkti duomenis apie gamtinių draustinių būklę 3 direkcijai priskirtose teritorijose.

 

 

Puslapis "Direktoriaus strateginiai tikslai" atnaujintas 2020-03-18