Darbo užmokestis


RAMBYNO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

 

2017m. II ketv.

 

2017m. III

ketv.

 

2017 IV ketv.

 

2018 I ketv.

 

Direktorė

 

1

1159 1162 1165 1189

Vyriausiasis

specialistas

 

4

702 705 736 720

VYResnysis

SPECIALISTAS

 

1

614 703 692 609

Meistras

(pagal darbo sutartį)

 

0,5

190 190 195 200

DARBININKĖ

 (pagal darbo sutartį)

 

0,5

190 190 195 200
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2018-06-08