Darbo užmokestis


RAMBYNO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

 

2017m. II ketv.

 

2017m. III

ketv.

 

2017 IV ketv.

 

2018 I ketv.

 

2018m

 

Direktorė

 

1

1159 1162 1165 1189 1200

Vyriausiasis

specialistas

 

4

702 705 736 720 741

Vyresnysis

specialistas

 

1

614 703 692 609 617

Meistras

(pagal darbo sutartį)

 

0,5

190 190 195 200 200

Darbinink4

 (pagal darbo sutartį)

 

0,5

190 190 195 200 200
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2019-02-04