Darbo užmokestis


RAMBYNO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

 

2017m. III

ketv.

 

2017 IV ketv.

 

2018 I ketv.

 

2018m 

 

   2019 m.

 

Direktorė

 

1

1162 1165 1189 1200

3218

Vyriausiasis

specialistas

 

4

705 736 720 741 1067

Vyresnysis

specialistas

 

1

703 692 609 617 912

Meistras

(pagal darbo sutartį)

 

0,5

190 195 200 200 284

Darbinink4

 (pagal darbo sutartį)

 

0,5

190 195 200 200 267
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2020-07-31