Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai


BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS ĮVYKDYMO 2019 M. SAUSIO - GRUODŽIO MĖN. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2019 SAUSIO - BIRŽELIO MĖN. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2019 SAUSIO - KOVO MĖN. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS ĮVYKDYMO 2018 METŲ ATASKAITA

 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2018 M.KOVO 31 D.ATASKAITA

 

Programa: “Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

 

                                                                                                                                    (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

89100

24400

22977

      2 . 1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

79700

 

21000

 

20485

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

9100

 

3100

 

2404

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0

 

0

 

0

 

 

 

Programa: “ Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

                                                                                                                                    (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

5867

5867

806

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

5867

 

5867

 

806

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2017 M.GRUODŽIO 31 D.ATASKAITA

 

Programa: “Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

 

                                                                                                                                    (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

89248

89248

89248

      2 . 1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

79970

 

79970

 

79970

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

9278

 

9278

 

9278

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0

 

0

 

0

 Programa: “Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga“

                                                                                                                                     (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

4112

4112

4112

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

4112

 

4112

 

4112

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2017 M.RUGSĖJO 30 D.ATASKAITA

 

Programa: “Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

 

                                                                                                                                    (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

88000

69900

64589

      2 . 1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

79300

 

62300

 

57905

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

8700

 

7600

 

6663

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0

 

0

 

0

 

 Programa: “Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga“

  (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

4112

4012

3861

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

4112

 

4012

 

3861

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2017 M.BIRŽELIO 30 D.ATASKAITA

 

Programa: “Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

 

                                                                                                                                    (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

88000

48900

38477

      2 . 1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

79300

 

42700

 

38477

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

8700

 

6200

 

5326

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2016 M.KOVO 31 D.ATASKAITA

 

Programa: “Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

 

                                                                                                                                    (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

84700

20700

18218

      2 . 1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

76000

 

17100

 

15418

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

8700

 

3600

 

2800

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0

 

0

 

0

 

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2016 M.RUGSĖJO 30 D.ATASKAITA

 

Programa: “Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

                                                                                                                                    (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

84936

64136

59134

      2 . 1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

76236

 

56636

 

52550

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

8700

 

7500

 

6583

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0

 

0

 

0

 

 Programa: “Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga“

                                                                                                                                  (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

3900

3900

2000

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

3900

 

3900

 

2000

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2016 M.GRUODŽIO 31 D.ATASKAITA

 Programa: “Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

   (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

84936

84936

84934

      2 . 1

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

76105

 

76105

 

76105

      2 . 2

Prekių ir paslaugų naudojimas

 

8831

 

8831

 

8829

 

t. sk. reprezentacinės išlaidos

 

0

 

0

 

0

 Programa: “Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga“

   (Eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

 

Išlaidų pavadinimas

 

Asignavimų planas metams

Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui

 

Kasinės

 išlaidos

      2

Išlaidos iš viso:

3900

3900