Bendradarbiavimas


Nuo pat Rambyno regioninio parko direkcijos įkūrimo vykdomas nuolatinis darbas, ieškant bendradarbių ir partnerių, kuriems nėra svetimos gamtos, kultūros ir kraštovaizdžio išsaugojimo  bei tvarkymo idėjos, krašto ir vertybių pritaikymas pažinimui, švietėjiška veikla. Džiugu pripažinti, kad  Rambyno regioninis parkas - toji „mažytė vertybių sala“  turi daug  gerbėjų. Rambyno regioninio parko direkcija bendradarbiauja su visa eile valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslininkų ir vietinių parko gyventojų. Drauge įgyvendina bendrus projektus, organizuoja renginius, sprendžia įvairias problemas. Bendradarbiaujant siekiama svarbiausių tikslų: 1) išsaugoti parke esančias gamtos ir kultūros paveldo vertybes ateities kartoms; 2) pritaikyti parką  visuomenės pažinimui ir  lankymui; 3) šviesti visuomenę, propaguojant parko vertybes, jų išskirtinumą, išsaugojimo  svarbą.

 

Puslapis "Bendradarbiavimas" atnaujintas 2020-07-31