Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis


1. Bendradarbiavimas su Bitėnų kaimo bendruomene

 Bendradarbiavimo sritys: aplinkos apsauga, renginiai, projektai

(direkcija įsikūrusi Bitėnų kaime,  tad glaudžiausi bendradarbiavimo ryšiai yra užsimezgę su šio kaimo bendruomene. Bendruomenė susibūrė dar prieš įsteigiant parko direkciją, kai buvo kilusi grėsmė Rambyno kalno kraštovaizdžiui ir Bitėnų gandrų kolonijai dėl planuojamų ten statyti bokštų sienos apsaugai.  Susibūrusi apginti savo kaimo vertybes Bitėnų kaimo bendruomenė  visada randa bendrų veiklų ir interesų  ir su Rambyno regioninio parko direkcija. Dalyvaujama bendrose veiklose - projektuose, renginiuose, talkose)

Nuotraukos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 2.Bendradarbiavimas su Vilkyškių bendruomene

 Bendradarbiavimo sritys: bendri renginiai, išvykos,

Nuotraukos: 1, 2, 3, 4

 3. Bendradarbiavimas su Šereiklaukio kaimo bendruomene

 Bendradarbiavimo sritys: renginiai, Šereiklaukio dvaro aplinkos, senųjų kaimo kapinių priežiūra, Šereiklaukio  istorinio paveldo įamžinimas.

Nuotraukos: 1, 2, 3, 4, 5, 6

 4. Bendradarbiavimas su Pagėgių krašto draugija „Sandūra“

 Bendradarbiavimo sritys: leidyba, bendrai vykdyti projektai

(2007-2008 m. Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programos projektas   „Baltųjų gandrų apsauga Rambyno regioniniame parke ugdant gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą ir telkiant kaimo bendruomenes“; 2009-2010 m. Europos Ekonominės erdvės  ir Norvegijos finansinės paramos mechanizmą bei Lietuvos Respublikos bendrai finansuojamas projektas „Tvari plėtra Pagėgių krašte, kuriant partnerystę tarp nevyriausybinio, valstybinio ir verslo sektorių bei stiprinant nevyriausybines organizacijas“; 2011-2016 m. spaudos projektas „Rambynas –Mažosios Lietuvos etnoregiono savitumo išsaugojimui“)

 Nuotraukos: 1, 2, 3, 4, 5,  

 5. Bendradarbiavimas su Vydūniečių draugija

 Bendradarbiavimo sritys:  renginiai, Vydūno atminimo išsaugojimas, sklaida, įamžinimas

Nuotraukos: 1,

 6. Bendradarbiavimas su studija Gin-Dia

 Bendradarbiavimo sritys:  Rambyne vykstančių įvykių, renginių įamžinimas ir sklaida

 7. Bendradarbiavimas su  lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

Nuotraukos: 1,2,3,4,5,6,7

 Bendradarbiavimo sritys:  renginiai, Mažosios Lietuvos istorinio paveldo išsaugojimas ir sklaida

 8. Bendradarbiavimas su VšĮ „Vorutos fondas“

 Bendradarbiavimo sritys: leidyba, informacijos sklaida

(kasmetinis žurnalas-almanachas „Rambynas“ (leidžiamas nuo 2007 metų), pusmetinis laikraštis „Rambynas“ (leidžiamas nuo 2007 m.), informaciniai bukletai, suvenyrinės atvirutės ir kt.)

Nuotraukos:1, 2, 3, 4, 5

 9. Bendradarbiavimas su  Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriumi.

 Bendradarbiavimo sritys:  renginiai, lankomų objektų parke priežiūra

 Nuotraukos:1,2,3,4,5

 10. Bendradarbiavimas su VŠĮ "Aktyvi Tauragė"

 Bendradarbiavimo sritys: pažintinis turizmas

 Nuotraukos: 1

Puslapis " Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis" atnaujintas 2020-07-31