Naujienos

2017-07-05 04:07:50

Susirinkimas

Liepos 5 dieną Rambyno regioninio parko direkcijos Lankytojų centro salėje įvyko pirmasis naujo Rambyno regioninio parko tvarkymo plano užsakovų, rengėjų bei  suinteresuotų  ir  šį specialiojo planavimo dokumentą derinančių institucijų atstovų susirinkimas. Tai parengiamojo planavimo etapo renginys.  Susirinkimą organizavo Rambyno regioninio parko planavimo rengėjai – Gamtos paveldo fondas. Dalyvavo plano organizatorių-Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos - atstovė Planavimo ir kadastro skyriaus vedėja V. Valantiejienė, planuotojų ekspertų grupė, Pagėgių savivaldybės vyr. architektė E. Meier, Vilkyškių ir Lumpėnų seniūnai, kitų institucijų vadovai ir  specialistai, parko bendruomenių atstovai, ūkininkai.  Susirinkimo tikslas buvo planuotojams susipažinti su derinančių ir suinteresuotų institucijų specialistais,  informuoti juos apie plano rengimo pradžią, etapus bei galimybes teikti pasiūlymus tvarkymo plano rengėjams, aptarti planavimo darbų  eigą su Rambyno regioninio parko direkcijos  vadove ir specialistais.  Tvarkymo plano rengėjų ekspertų grupė į Rambyno regioninį parką vėl  atvyks liepos -rugpjūčio mėnesiais. Tada planuojama susipažinti su parko teritorija, detaliau  aptarti esamą situaciją.