Naujienos

2018-01-16 11:01:28

Paminėtos Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 95 – osios metinės

Sausio 15 d. rytą krašto šviesuomenė Bitėnų kapinaitėse  pagerbė Martyno Jankaus, Jono Vanagaičio ir kitų, visuomenine veikla prisidėjusių prie Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimo – Viliaus Storosto – Vydūno, Valterio Kristupo Banaičio, Valterio Didžio atminimą. Po to, Lankytojų centre pademonstruotas dokumentinis Rimo Bružo filmas „Sėkmingiausia tarpukario Lietuvos karinė operacija – Klaipėdos sukilimas“. Rambyno regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė pristatė 2017 metais išleistus du žurnalo „Rambynas“ numerius, kuriuose daug dėmesio skiriama krašto istorijai, kultūros ir gamtos paveldui. Tauragės muziejaus archeologas Darius Kiniulis pristatė animacinį filmuką apie skalvių gentį. Apie Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos reikšmę kalbėjo LR konsulato Tilžėje ( Sovetsk) vadovas profesorius Bronius Makauskas , Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, viena iš Martyno Jankaus muziejaus įkūrėjų Birutė Žemgulienė ir kiti.