Naujienos

2017-07-05 03:07:57

Geros naujienos

Paskutinį kartą vaistinė raitinytė (Gratiola officinalis) vienintelėje augavietėje Lietuvoje Rambyno regioniniame parke buvo stebėta 2009 metais. Nuo to laiko iki pat šios vasaros šio augalo jo buvusioje augavietėje nerasdavome, nors buvo ieškoma ne tik buvusioje augavietėje, bet ir potencialiai galimose augimo vietose. Dėl nepastovaus hidrologinio režimo, sausų vasarų manėme, kad vaistinė raitinytė išnyko. Pasirodo, kad augalai daug labiau prisitaikę prie nepalankių, mūsų manymų, gyvenimo sąlygų. Šią vasarą betikrinant potenciales augavietes buvo rasta didelė kelių dešimčių individų populiacija. Vaistinė raitinytė Rambyne neišnyko!